Hůrky u Nové Bystřice

Punčochářská valcha na Hůrkách

Hůrky na svém území neměly nikdy mlýn, ale zato měly valchu. Kdo se někdy procházel podél toku Lhotského potoka od rybníka Velký jezdec na hranicí se Senotínem, musel narazit na torzo kamenných zdí u potoka a na nepatrné terénní valy. To jediné z bývalé valchy zbylo.

Již někdy v 70. letech 18. století stála na tomto místě první valcha provozovaná punčochářskou rodinou Christianů z Hůrek, o čemž se zmiňuje kronika obce. Rodina Christianů byla na Hůrkách usazena již od 1. poloviny 18. století a vlastnila dům čp. 49 (dle původního číslování z r. 1771, po r. 1948 byl dům jako neobydlený zbořen). Na mapě stabilního katastru z roku 1828 je valcha zakreslena již jako existující objekt s čp. 84, a to včetně malé vodní nádrže (Teich) patřící k domu čp. 49. Okolní pozemky byly obecní (zkratky G a GW), les patřil novobystřické vrchnosti.