Hůrky u Nové Bystřice

1. Hraniční kameny z doby založení Hůrek

Za nejstarší kameny je možné považovat ty hraniční. Umisťovaly se na hranicích vymezených pozemků (tehdy zvaných lén – Lehen), které se začaly se svolením majitele panství hraběte Adama Pavla Slavaty přidělovat novým osadníkům od ledna 1637 se současným potvrzením zápisem do gruntovní knihy. Hraniční kameny jsou v současné době nalezeny dva a jsou prakticky totožné. Jsou to ploché a nepříliš vysoké kameny o tloušťce jen 12 cm a jejich opracovaná část určená nad terén má šířku 31 cm a výšku 23 cm, pod terénem pak bylo dalších 23 cm. Na čelní straně jsou po stranách zkřížených hornických kladívek písmena A a F (Adams – Freiheit) a pod nimi letopočet 1638, vše je pak zvýrazněno červenou rudkou. Na horní ploše je vyryt křížek označují bod hranice pozemku.
Podle polohy obou nalezených kamenů jde pravděpodobně o ohraničení pozemku přiděleného jednomu z prvních osadníků nově vznikajících Hůrek, Martinu Texovi. Na pozemku, který byl jako jediný tzv. „za humny“, tzn. až za vytvořenou linií domů podél obou stran cesty k Senotínu, si záhy vybudoval usedlost, které bylo roku 1771 přiděleno číslo popisné 80. Po roce 1945 byl do objektu umístěn kravín, který vlivem neudržované elektroinstalace v roce 1965 do základů vyhořel.

Nákres tvaru a skutečný stav (s vyznačením polohy v terénu čarou)